Ørslev Kloster afholder endnu engang sit traditionsrige og smukke julemarked, hvor hele egnen omkring klosteret viser, hvad den kan præstere indenfor kunst, håndværk, design og fødevarer.

Det foregår i år blandt andet på Ørslev Kloster, hvor man kan se klosteret fra kælder til kvist.

Samtidig holder hele egnen åbent hus, så man kan tage rundt og besøge nogle af alle de ildsjæle, iværksættere, foreninger og små virksomheder, der holder til på Nordfjends. Vi glæder os til jul på hele egnen!

Entré 30 kr. Børn til og med 14 år har gratis adgang.

Salling Bank støtter Jul på Ørslev Kloster.

Håndtryk med Ørslev Kloster

I de seneste 15 år har Janne og Garry Keyes stået i spidsen for Ørslev Kloster Arbejdsrefugium. I anledning af jubilæet har de sat ord på nogle af deres tanker.

Af Line Pedersen

Alle der har besøgt Ørslev Kloster Arbejds-refugium har oplevet at blive bombarderet med synsindtryk af skønhed og storhed. Men et andet forhold, som man næppe bemærker ved første klostermøde, er, at der arbejdes intenst med andre sanseindtryk.

– Mødet med klostret er et håndtryk, som man skal kunne mærke helt fysisk, ved at materialer og overflader af træ og sten er rare at røre ved, fortæller Garry. – Det skal lyde rigtigt, når du kører kufferten over gården eller cykler på brostenene. Og det skal mærkes tungt og godt, når du skubber porten op.  Ligesom det skal føles rart at stryge hånden hen over sengegavlen.

Stedet retter os ind

– Det er dét, vi prioriterer, og dét, vi synes passer til dette sted; det skal været et anderledes og sanseligt sted. Og i virkeligheden ligger det meget ligefor, for stedet retter os alle sammen ind. Det har sin egen atmosfære – og den gamle arkitektur viser os hvordan og i hvilken retning.

Overflader, mure, borde, gulve, vægge, enge, møbler - alt er dele af den langsommelighed og ro, som Garry, Mik og Janne forsøger at fremhæve i klostret.

Vi er ikke så vigtige

15 år er lang tid med mange bedrifter og meritter, modgang og medgang. Og med det omfattende arbejde, der er foregået i de 15 år, kunne man godt forledes til at tro, at Janne og Garry er vokset uløseligt sammen med stedet.

Men det er ikke tilfældet ifølge dem selv. Tværtimod skriver de gerne sig selv ud af historien og er helt enige om, at de skal kunne undværes. 

- Vi skal selvfølgelig medskabe en kultur og værne om stedet som fristed og anderledes rum, mens vi er her. Men det er meget vigtigt for os, at tingene ikke må være prædefinerede. Mange vil gerne have regler. Men vi har næsten ingen regler, ud over at hverken vi eller gæsterne må banke på dørene ind til værelserne. For arbejdsroen og friheden er det, folk skal kunne være 100 % sikre på her. Alt andet mærker vi efter og finder ud af – uden regler, siger Janne.

De største sejre

På spørgsmålet om, hvad hun ser som de største sejre i sin forvaltertid, svarer Janne efter en tænkepause:

–  Jamen en af de allerstørste sejre eller succeser, og også vores største glæde, er, at der kommer rigtig mange mennesker på stedet, og at tilfredsheden er så høj. Det føles altid som en stor sejr, når folk kommer og fortæller, at de er helt høje over at være her.

Uligheden er kastet væk

Klostergæsterne er i dag lige så forskellige, som Janne og Garry ønskede sig ved tiltrædelsen. Aldersmæssigt er spændet stort, fagbredden er enorm, og selvom de danske 

gæster er langt i overtal, er der nu også tyskere, svenskere, englændere, nordmænd, australiere og amerikanere på gæstelisten.

Særligt gæsterne fra andre lande er med til at spejle det, stedet kan, fortæller forvalterparret. For netop disse gæster sætter ord på dét, de overraskes over og finder ekstraordinært.

Nogle af de franske gæster har for eksempel givet udtryk for, at de er overvældede over tilliden, som stedet er funderet på, og over, at refugiet ikke ønsker at være elitært.

– De er overraskede over, at her ingen regler er, og siger, at det er meget skandinavisk. Men for os handler det om at skabe rammer for den enkelte – og aldrig fælde dom over, hvem gæsterne er, og hvad de laver, må og ikke må.

Det er et almennyttigt sted

– Vores fornemmeste opgave er, at vi ikke skal sætte hverken andre eller os selv og vores virke i bås. For så låser vi stedet fast. Og refugiet skal netop være et anderledes sted. Ikke musealt, ikke mærkeligt, ikke fimset, men anderledes, understreger Garry.

– Derfor er vi også så glade for at være forvaltere, der går i arbejdstøj. Vi er ikke forstandere. Vi er ikke godsejere. Dette er et almennyttigt sted – noget særlig dansk; et samfund uden klasser.

Højt til loftet

– Uanset hvem der kommer på klostret og med hvad, så indeholder alle noget interessant. Alle har noget med - alle har noget på hjerte. Og det er nok noget af det, vi har lært allermest af undervejs og haft den største glæde af. Det har lært os, hvor vigtigt det er at have højt til loftet både på klostret, i vores arbejdstilgang og også i vores egne sind, siger Garry.

Bösendorfer-flyglet er ankommet

Nu har Ørslev Kloster Arbejdsrefugium flygel til i hvert fald de næste 5 generationer af musikere på arbejdsophold. Med i den store fondsbevilling til restaurering og udvikling af klostret (læs nedenfor) var der øremærkede penge til anskaffelse af et Bösendorfer koncertflygel (VC214). Så nu har musikere det skønneste sted at indlogere sig og det skønneste koncertflygel at spille på under arbejdsophold på klostret.

Flyglet ankom i begyndelsen af april måned (2019). Se hvordan det foregik i billederne nedenunder. Det var en stor begivenhed.

Stor donation til Ørslev Kloster

Ørslev Kloster får nyt liv i et omfattende restaurerings- og udviklingsarbejde over de
kommende år. En samlet bevilling på 51 millioner kroner fra en række fonde og foreninger
gør det muligt at fremtidssikre det 800 år gamle nonnekloster. Klosteret spiller i dag en
vigtig samfundsrolle – både som arbejdsrefugium og som rekreativt og kulturelt
besøgssted.

Med en samlet donation på 51 mio. kroner muliggør nogle af landets største fonde restaurering og udvikling af Ørslev Kloster Arbejdsrefugium. Det over 800 år gamle nonnekloster, som ligger ved Limfjorden, har siden 1969 givet arbejdsro til over 40.000 refugiegæster. En samlet donation sender arbejdsrefugiet sikkert ind i fremtiden.

En række markante danske fonde har tilsammen givet 51 mio. kroner til projektet. Midlerne er givet af A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, foreningen Realdania, Spar Vest Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Slots- og Kulturstyrelsen, GBHF-Fonden, Skive Kommune og Sportgoodsfonden. Donationerne betyder, at hele anlægget og det omkringliggende kulturmiljø omkring Ørslev Kloster Arbejdsrefugium i de kommende år skal restaureres, udvikles og fremtidssikres.

11 ekstra værelser og nye adgange

Bestyrelsesformand Mads Bille udtaler:

”Med donationen kan vi nu aktivere og styrke det historiske klosteranlæg. Vi sikrer stedets enestående funktion, historie og atmosfære. Projektet er en del af en gennemarbejdet forretningsplan og strategi, hvis hovedformål er at sikre Ørslev Kloster som en vigtig del af den nationale kulturarv og som en væsentlig del af en regional ressource.” 

Helt konkret betyder det kommende arbejde, at der bliver etableret 11 ekstra værelser, og at der kommer et trappeforløb fra kælderens folkestue til kirkens tårn, så man kan bevæge sig rundt i hele anlægget. Klostrets portnerbolig bliver desuden udbygget til gruppeophold med 8 af de ekstra nævnte værelser. Ydervægge, døre og vinduer bliver restaureret, og tekniske installationer bliver fornyet. Samlet set forbedres faciliteterne både inde og ude.

Der skal anvendes bæredygtige og langsigtede løsninger. Det samlede kulturmiljø med kirke, kloster, gård og de omgivende 48 tønder land med skov, enge og park udgør nemlig et af de absolut bedst bevarede nonneklostre, som er tilbage i de nordiske lande.

Klosteret har stået i 800 år og går med dette projekt en lang fremtid i møde. Restaureringen bliver udført med respekt for historien og med blik for fremtiden.

Et almennyttigt opholdssted

Udviklingen af Ørslev Kloster er samtidig et almennyttigt projekt, der skal komme flest mulige mennesker til gode.  Klosterområdet spiller i dag en nyttig og aktuel samfundsrolle - både som arbejdsrefugium og som rekreativt og kulturelt besøgssted for mere end 20.000 mennesker hvert år.

Til parken og skoven er der offentlig adgang året rundt, og klosteret afholder over 100 rundvisninger om året samt 2-3 events, der trækker mange mennesker til fra nær og fjern. Til disse mange besøgende vil der blive etableret en formidlingsenhed, så alle kan gå beriget fra et besøg på Ørslev Kloster – også selvom man ikke i det daglige kan komme indenfor i klosteret, hvis man ikke er på arbejdsophold.

”Vi er glade for de mange generøse fondsdonationer, som vil give nyt liv til Ørslev Kloster og komme mange mennesker til gode,” siger klosterforvalter og middelalderarkæolog Janne Fruergaard Keyes, der sammen med sin irske mand Garry Keyes, som også er middelalderarkæolog, står for den daglige ledelse af refugiet.

Klosteret vil fortsat holde åbent året rundt

Projektet sættes for alvor i gang i januar 2019 og vil være færdigt inden udgangen af 2021. Arbejdet er tilrettelagt sådan, at man stadig vil kunne bo på Ørslev Kloster undervejs og endvidere har god mulighed for at følge det spændende projekt.

Kontaktoplysninger

Klosterforvaltere Janne Fruergaard Keyes 61 31 30 20 og Garry Keyes 20 64 39 43.

Fonde bag donationen

Støtten til Ørslev Kloster er på lige godt 51 mio. kr. A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (20 mio. kr.), foreningen Realdania (9,3 mio. kr.), Spar Vest Fonden (7.863.586 kr.), Augustinus Fonden (5 mio. kr.), Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (5 mio. kr.), Slots- og Kulturstyrelsen (1.266.000 kr.), Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond (1 mio. kr.), Skive Byråd (1.613.586 kr.), Skive Kommunes Vækstpulje (330.000 kr.), Skive Kommunes Landsbypulje (250.000 kr.) og Sportgoodsfonden (150.000 kr.).

Hovedrådgiver på projektet er VMB-arkitekter ved Mette Viuf Larsen

Arbejdsrefugiets historie

Arbejdsrefugiet blev til som et ønske fra Komtesse Olga Sponneck, der var den sidste adelige ejer af klosteret. Hun døde juleaften 1964, og i 1969 åbnede refugiet dørene første gang. Komtessen foretog en større restaurering, da hun erhvervede klosteret i 1934, men meget af det, der blev lavet dengang, trænger nu til en kærlig hånd.

Det samlede kulturmiljø udgør Danmarks og et af Nordens bedst bevarede nonneklosteranlæg, hvor hele kirken, klosteret og haveområderne er bevaret i deres kerne. Bygningsmassen er i sin helhed middelalderlig med stærke spor efter nonneklosteret, men er i særdeleshed pakket ind i en barok overflade fra den efterfølgende herregårdsperiode.

Formål

Ørslev Kloster Arbejdsrefugium spiller i dag en nyttig og aktuel samfundsrolle - både som arbejdsrefugium og som rekreativt og kulturelt besøgssted for mere end 20.000 mennesker hvert år.  Stedet er at af både Nordens og Europas væsentligste arbejdsrefugier. Arbejdsrefugiet er almennyttigt, og alle uanset baggrund kan søge ophold med et defineret arbejdsprojekt. Alle behandles ens og er lige, og både ånden og visionen for driften af stedet er, at det er og skal være et meget skandinavisk, dansk og demokratisk projekt, der går på tværs af politik, religion og faglighed.