Det skal blive skidt, før det bliver godt... ja nærmest fantastisk (maj 2021)

Vi støver... (april 2021)

Mens håndværkerne sætter stilladser op og er igang med at ordne taget, støver vi i personalet rundt indenfor. Beton skal fjernes under gulve, så fugten kan håndteres, så derfor skal store mængder brokker løftes ud, mens vi passer på de arkæologiske lag nedenunder. Pastor Thorsen foretog undersøgelser under gulvene, da komtessen fik lagt centralvarme ind i vestfløjen i 1950erne. Han så spor efter hvælvpiller, kaminer - og ikke mindst begravelser - så alt dette skal vi passe godt på, så det kan blive liggende under gulvene og bidrage til den gode klosterstemning, som vi alle værdsætter...

Undersøgelser af undergrunden

18.12.2020
En megastor maskine undersøger undergrunden, der hvor den nye nordfløj af portnerboligen kommer. For portnerboligen bliver udbygget, så den får sin gamle størrelse igen (se det meget gamle billede)
 
Garry skriver: “Det er planen, at vi til januar åbner et større arkæologisk felt, der hvor huset skal stå. Der har stået bygninger her helt frem til 1940'erne. Der var f.eks her, at der var et hollænderi - dvs. et herregårdsmejeri - indtil den nye andelsbevægelse fødte Hald Mejeri i 1876. Der var koststald til besætningen i fløjen ved siden af langs landevejen. Helt tilbage til klostertidens lade- og staldgård har der stået bygninger her. Det bliver interessant at se, hvad vi måske finder!”
 

Arkæologiske udgravninger i klosterkælderen

Vi lukker for restaurering 4. januar i 2021

(9.12.20)

På billedet er vi nede i det vestlige kælderrum, som har fungeret som en slags folkestue, og som nogle af jer måske har været i, hvis I har været så heldige at besøge Jul på Klosteret med åben pejseild og masser af stearinlys under de gamle hvælv. Altså ikke i år, men sidste år fx.

Det er i dette rum at vi tilbageflytter arbjedsrefugietskøkkenet - rummet har sidst fungeret som aktivt madkøkken i 1800-tallet, men den funktion sluttede, da moderne støbejernskomfur erstattede madlavning over åben ild.
 
I et tæt samarbejde og dialog med SLKS (Slots og Kulturarvsstyrelsen) har man givet tilladelse til, at vi kan indrette et nøje tilpasset køkken i disse rum igen. Der bliver ikke tale om et køkken, som man har derhjemme, men Ørslev Kloster er heller ikke noget museum. Så på fotoet kan du se arbejdet med at skabe plads til kloak, el, vand og gulvvarme, inden vi genskaber et flot, stemningsfuldt gulv med både nye og genbrugte gamle materialer.
Den fremhævede mur på billedet er en del af nonnernes hus, som har set anderledes ud end det rum, vi går rundt i til hverdag. Muren er blevet revet ned til denne højde, lige inden man lavede de hvælv og den kamin, vi ser i folkestuen i dag.
 
I klostertiden har muren fortsat opad i højden - man skal forestille sig muren som en slags skillerum i en køkkenfløj.
 
Det vi ikke kan se er, hvor langt nede bunden af muren ligger, og hvordan gulvet i dette rum ser ud. Det sand, vi går rundt på på fotoet er, opfyldning, som arbejdsfolk har skovlet ned i et kælderrum - og det er toppen af dette kælderrum, vi kigger på her.
 
Spørgsmålet er, hvor langt nede gulvet så ligger...! Oh hvad har de ellers kastet ned i hullet? På baggrund af opmålinger og en hel del undersøgelser gennem tiden forventer vi, at gulvet i nonnernes kloster her i folkestuen ligger omkring 150 cm under nuværende niveau.

Nu ligger det fast. Vi lukker for ophlold på arbejdsrefugiet den 4. janur 2021, hvor restaureringsprojektet går i gang. Vi forventer at åbne igen 1. juli 2022.  

Nikkende fuglemælk fra korstogenes tid

Af Garry Keyes

(Lagt på 25.10.19)

På klosteret arbejder vi på højtryk med, hvordan vi bedst og med størst omtanke kan realisere den helhedsplan for Ørslev Kloster, som skal bringe arbejdsrefugiet og omgivelserne stærkt ind i fremtiden uden at den enestående atmosfære og stemning går tabt.

Og med et sted som Ørslev Kloster er det altid vigtigt at se det store historiske perspektiv, når vi skal prøve at forstå, hvad det er, vi har med at gøre. Og man behøver faktisk ikke opfinde den dybde tallerken, for vi opdager igen og igen, hvor mange dybe tallerkener og geniale tanker, vi er omgivet af på stedet. Hver gang vi finder eller genopfinder noget, der minder om en dyb tallerken, så er det op på tallerkenrækken med den, og lige dér går op for én, hvor mange personer gennem tiderne, vi deler oplevelsen med.

Sådanne aha-oplever har vi været så heldige at opleve under arbejdet frem mod det store restaureringsforløb, som går løs næste år (2020). Og det kan såmænd være i forbindelse med de meste almindelige ting - noget, man har set på og passeret utallige gange, uden at man har forstået sammenhængen og betydningen. Men som tiden går, erkender vi, at flere og flere af disse små enkelte elementer i og omkring klosteret tilsammen udgør de mange små byggeklodser, som skaber atmosfæren på netop dette sted.

Genius loci - stedets ånd

Stedets ånd er som en fintmasket gobelin dannet af mange, mange tråde, som er spundet af alt det, der er blevet tænkt, levet og oplevet i og omkring Ørslev Kloster gennem tiden. Og det er denne helhed, denne gobelin, som vi i nutiden skal arbejde videre på med nye og gamle allerede eksisterende tråde.

Som sagt er det nogle gange de meste mærkelige ting, som gør, at man får øje på et motiv, og hele meningen pludselig træder klart frem og i fokus for én.

Har du besøgt på klosteret i april-maj måned, kan du måske mindes den spinkle hvide blomst, som vokser vildt og overtager hele den østlige græsplæne mellem klosteret og vejen. Den hedder Nikkende fuglemælk. Den er ikke så almindelig som artsfællen Kostfuglemælk, men den er alligevel heller ikke en ualmindelig løgplante. Efterhånden som den har fået lov, har den bredt sig gennem østhaven og lyser det tidlige forår op.

Aha-oplevelsen kom, da vi under i det forløbne år fik udarbejdet en botanisk rapport over klosterets artsdiversitet og forstod, hvorfor planten vokser vildt lige præcis her!

Kært barn har mange navne


Det var især korstogene, som spredte blomsten til Europas klosterhaver – og således også til vores klosterhave her på Nordfjends.

Blomstens latinske navn er Ornithogalum nutans, og navnet er dokumenteret helt tilbage i 200-tallet. Planten stammer oprindeligt fra det sydøstlige Middelhavsområde. Rundt om i Europa har forskellige sprog givet navne sig til denne blomst og den stjerneform og mælkefarve. På svensk kendes den Aftonstärna, I Nederlandene hedder den Knikkende vogelmelk, i Tyskland går den under navnet Nieckender Milchstern, og på engelsk hedder den Drooping star of Bethlehem.

Det latinske navn Ornithogalum nutans kommer af den græske Orni og gala og giver navnet fuglemælk. I antikken var der en udbredt ide om, at duer var af samme køn og producerede mælk til at føde unger. Deres mælk var dermed en mirakuløs ting ligesom Bethlehem-stjernen og især jomfrufødslen.

På et nonnekloster som Ørslev er det derfor ikke overraskende, at kvinderne op gennem middelalderen har knyttet Maria-legender til plantelivet i deres haver - og maj måned var i deres liturgi viet til at hylde Jomfru Maria. Hvad kunne derfor være bedre end at pynte klosterets altre med netop denne blomst?

Den helt store sammenhæng gik op for os, da vi under et besøg i Kloster Ebstorf og Wienhausen i Niedersachsen oplevede noget af det håndværk, kvinderne på klostre som vores skabte gennem middelalderen - produktion af maleri, tekstil, skulptur, keramik på et ekstremt højt håndværksniveau.

Ét værk især gjorde indtryk, nemlig en slags meditationsværktøj på tysk, en paradiesgarten og besloten hofije på Nederlandsk. Det var en minihave skabt af stof, guld og sølv - den ultimative paradisiske have, som kvinderne skabte som en pendant til deres virkelige haver. Det var noget, man således kunne skabe og meditere over hele vinteren, inden livet i haven atter vendte tilbage med det mirakuløse forår.

Så man nærmere på værket, kunne man genkende planterne, og her så vi vores Nikkende fuglemælk i disse lukkede haver – hortus conclusus. Og så pludselig forstår man den helhed mellem landskab og kloster, som disse kvinder tænkte i og skabte.

Med deres arbejde, om det var i haven eller i de små paradishaver indenfor, kunne de skrive og tale en kode med blomsternes form, funktion og karakter. Floriografien, dvs. blomsternes sprog, fortæller os en helhedshistorie, vi først nu kan begynde at få øje på. 

Nogle ting som fx klosterets form er i sig selv super alment, internationalt og genkendeligt, uanset om man er i Irland eller Italien. Men det er netop de små variationer afledt af netop dette landskab, dets kultur og mennesker, som gør vores alle sammens Ørsted Kloster så super lokalt og unikt.

Den genius loci, altså den stedets ånd, man higer efter trækker os som en adrianetråd fra dagligdagens labyrint tilbage til et historisk møde – du lægger din hånd på 1700-tallets dørhåndtag, du skubber hoveddøren åben, og du er hjemme i historien.

Det er autentisk sammenhæng. Mening. Stedsidentitet.    

 

Vi holder lukket under restaureringsprojektet

(Opdateret på april 2020)

Kan man bo på klosteret imens, det bliver restaureret? Det har mange af jer af gode grunde spurgt om, og hidtil har vi svaret, at vi forsøger at have logi i nogle af husene imens, vi restaurerer. Men vi har måttet ændre vores planer lidt for, hvornår og hvordan vi gør hvad. Og det betyder, at vi ALLIGEVEL må holde lukket i en periode.

Det er vi selvfølgelig kede af på jeres vegne. Men omvendt tror vi, at det måske er godt for alle parter, at der er arbejdsro. Både for jer, når I er her på klostret, og for os under restaureringen, så vi kan koncentrere os 100 % om projektet og åbne refugiet igen, så snart projektet er færdigt – og her er stille igen!

Budskabet lige nu er derfor, at vi regner med at lukke fra starten af 2021 i ca. 1 år. Det betyder, at der selvfølgelig stadig er masser af måneder at booke sig ind på endnu forud for restaureringen. Så byd ind, skynd jer - vi sidder klar med kalenderen, når I mailer til adressen janne@oerslev-kloster.dk med ønsker til ophold.

Mange hilsner fra Janne og Garry