Omfattende restaurering

Restaureringen af Ørslev Kloster er en lang og fortsat proces, som omfatter både stuer, kældre, lofter, værelser, have, eng og skov - og en masse fondsansøgninger.

Om arbejdet med restaureringen siger klosterforvalter Janne Fruergaard: "Alt er fredet her, og det betyder også, at alt skal laves på en ganske speciel måde og inden for særlige rammer. Det er et utroligt spændende arbejde, som vi ganske enkelt brænder for og elsker at udføre. Det giver muligvis sig selv, når halvdelen af personalet er middelalderarkæologer og resten er ekstremt kulturhistorisk interesserede og vant til at arbejde efter gamle håndværksprincipper..."

Billederne her viser øjebliksbilleder fra arbejdet ude og inde gennem årene.

Ørslev Kloster Arbejdsrefugium - Hejlskovvej 15 - 7840 Ørslev - T: 61 31 30 20 - janne@oerslev-kloster.dk